• Wielka Liga Czytelników 2021/2022

    • Biblioteka szkolna zaprasza do udziału
     w Wojewódzkim Konkursie
     "Wielka Liga Czytelników"

     edycja 2021/2022

      

     ZASADY KONKURSU

      

     Etap pierwszy konkursu – sprawności czytelnicze

     • Etap pierwszy trwa do 7 lutego 2022 r.
     • Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech półfinalistów we wszystkich kategoriach wiekowych.
     • Uczestnicy pierwszego etapu  zdobywają sprawności poprzez czytanie wybranych książek z listy konkursowej i rozwiązywanie do nich testów.
     • Testy uczniowie rozwiązują w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice uczniów nie powinni wypełniać testu, a jedynie wspierać, pomagać, pełnić rolę doradczą, nakierowywać na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
     • Bezbłędne rozwiązanie formularza to 100 punktów. Aby uzyskać sprawność czytelniczą, należy zdobyć minimum 80 punktów.
     • Za jeden formularz można otrzymać 1 sprawność;
     • Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za:
      • zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka;
      • napisanie recenzji lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki.
     • Każdy uczeń, który zdobędzie 5 sprawności może uczestniczyć w teście kwalifikacyjnym.

     Etap drugi konkursu – test kwalifikacyjny

     • Test kwalifikacyjny odbywa się w szkole i dotyczy jednej książki (spoza listy) – w terminie od 28 lutego do 11 marca 2022 r.
     • Troje zawodników z każdego poziomu konkursu, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym przechodzi do półfinału powiatowego.

     Etap trzeci – półfinał powiatowy –  test powiatowy (drużynowy lub indywidualny online)

     • Etap powiatowy odbędzie się 7 kwietnia 2022 r.

     Etap czwarty – finał wojewódzki – test wojewódzki (drużynowy lub indywidualny online)

     • Etap wojewódzki odbędzie się 11 maja 2022 r.
      

     wlc_2021_2022_regulamin.pdf

     WLC_kalendarz.pdf

     zgloszenie-uczestnika-wlc2021.pdf

     lista_ksiazek_1_3.pdf

     lista_ksiazek_4_6.pdf

     lista_ksiazek_7_8.pdf