• Samorząd Szkolny

    • Samorząd Szkolny 2022/2023

      

     Przewodniczący SU - Karol Czerner

     Wiceprzewodniczący SU - Jakub Jędrysik

     Sekretarz SU –  Hanna Zienć

     Skarbnik SU – Karolina Świerguła