• Samorząd Szkolny

    • Samorząd Szkolny 2021/2022

      

     Przewodniczący SU - Krzysztof Koprek 

     Wiceprzewodniczący SU - Xavier Klonek 

     Sekretarz SU – Oliver Ksiezopolski 

     Skarbnik SU – Daria Woźniak