• 2021/2022

    • Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku: 

     Dla zdarzeń w okresie 1.09.2021 - 31.08.2022 roku obowiązują poniższe nr polis:

     Wariant I / składka 50 zł /       EDU-A/P  092914     

      

     Wariant II / składka 70 zł /      EDU-A/P  092915     

      

     Ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportu 

      

     W przypadku zdarzenia proszę o kontakt po zdarzeniu - nie po zakończeniu leczenia \.

      

     Ab złożyć dokumenty proszę wypełniony druk do roszczenia wraz z dokumentacją medyczną przesłać na adresy:

     szkody@interrisk.pl 

      

     szkody@rozwazny.pl

      

     Ubezpieczenie obsługuje Pan Tomasz Sikora tel 502 071 501 

      

     Dokumenty do pobrania:

      

     druk_do_roszczenia_InterRisk.pdf

      

     OWU__Edu_Plus_2020_21(1).pdf

      

     TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU_pdf.pdf

      

     zakres_ubezpieczenia_SP_Toszek__.pdf

     Dla zdarzeń w okresie 1.09.2020 - 31.08.2021 roku  funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P 079670     (składka 50 zł)

     Dla zdarzeń w okresie 1.09.2020 - 31.08.2021 roku  funkcjonuje nr polisy : EDU-A/P 079671  ( składka 65 zł)