• DYŻUR WAKACYJNY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
     • DYŻUR WAKACYJNY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

     • Szanowni Państwo!

      Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny do oddziału przedszkolnego w naszej szkole jest dostępna w sekretariacie szkoły.

      W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie dyżuru prosimy rodziców przyjętych dzieci  o zgłoszenie się do sekretariatu celem uzupełnienia dokumentacji związanej z wymogami reżimu sanitarnego.

      W okresie wakacyjnym od 17.08.2020 r. do 31.08.2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza z dnia 11 grudnia 2019 r. organizowany jest w naszej placówce dyżur wakacyjny dla dzieci rodziców pracujących niemogących zapewnić im opieki .

      Zgłoszenia dziecka dokonuje rodzic w sekretariacie szkoły, składając kartę zgłoszenia w ścisłym terminie od 22.06.2020 r. do 30.06.2020 r. Przyjęcie dziecka będzie realizowane do wyczerpania miejsc w placówce.

      Dokumenty do pobrania:

     • V Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników". Edycja 2019/2020. Mistrzostwa Powiatu

     • W dniu 28 maja 2020 r. sześcioro uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów w teście kwalifikacyjnym tj. Mistrzostwach Szkoły uczestniczyło w Mistrzostwach Powiatu, pisząc finałowy test online. Dotyczył on wybranej przez organizatorów książki. Dla kl. I-IV była to książka Dominiki Wieczorkiewicz: „Hulajnogą przez Smoczą Wyspę”, a dla kl. 5-8 Antoniny Kasprzak: „Wiłka - smocza dziewczynka”. Mimo bardzo trudnych i szczegółowych pytań poradzili sobie świetnie. Oto wyniki:


       

      Kategoria: Klasy 1-4

      Lena Lipińska - Mistrz Powiatu

      Paweł Morciniec - I Wicemistrz Powiatu

      Julian Gabryś - II Wicemistrz Powiatu


       

      Kategoria: Klasy 5-8

      Karol Czerner - Mistrz Powiatu

      Justyna Mikosz - Mistrz Powiatu

      Florian Kusz - I Wicemistrz Powiatu

       

      Gratulujemy!

       

    • WYNIKI KANGUR 2020 r.
     • WYNIKI KANGUR 2020 r.

     • KATEGORIA MALUCH

      Patryk Osadnik klasa 4b - wyróżnienie

      KATEGORIA BENIAMIN

      Justyna Mikosz klasa 5c – wyróżnienie

      Karol Czerner klasa 5c – wyróżnienie

         Krzysztof Koprek klasa 6a – wyróżnienie

         Wojciech Czapla klasa 6c – wyróżnienie

      Łukasz Popek klasa 6c - wyróżnienie

     • GAZ – SYSTEM dla edukacji w gminie Toszek

     • 4 czerwca 2020 r. na sali sesyjnej w Toszku miała miejsce skromna uroczystość wręczenia laptopów i materiałów promocyjnych placówkom oświatowym. Z rąk Burmistrza Toszka Pana Grzegorza Kupczyka odebrali je dyrektorzy szkół podstawowych. Zakupione laptopy powędrują do najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych, którzy borykają się z problemami zdalnej edukacji. Za koordynację tego działania odpowiedzialne jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek.

      Miło nam poinformować, że darowizna otrzymana od firmy GAZ – SYSTEM w wysokości 30.000,00 zł została przekazana na zakup laptopów. Wprowadzenie zdalnej edukacji stało się w czasach pandemii koniecznością, a szkoły oficjalnie rozpoczęły realizację podstawy programowej w formie zdalnej. Konieczność współdzielenia niezbędnego sprzętu (komputerów czy laptopów) między rodzeństwem lub dziećmi i rodzicami jest problemem, który dotyka również uczniów z gminy Toszek, dlatego pomoc firmy GAZ – SYSTEM jest tym bardziej cenna.

     • Zdalne nauczanie – lekcja plastyki

     • Nasi uczniowie podczas zdalnego nauczania wykonują piękne prace plastyczne. Dlatego postanowiliśmy się nimi pochwalić ...

    • Wielka Liga Czytelników
     • Wielka Liga Czytelników

     • Wielka Liga Czytelników to setki tysięcy przeczytanych książek i łącznie kilkadziesiąt tysięcy uczestników w całej Polsce. To największy konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży. To także ogólnopolska akcja czytania książek, w której wspólna przygoda z bohaterami literackimi, nie kończy się tuż po ostatniej stronie.” ­Tak o konkursie piszą sami organizatorzy. Mimo trudnej sytuacji i zamkniętych szkól postanowili kontynuować akcję i przeprowadzić test finałowy, czyli Mistrzostwa Powiatu.

      W związku z tym, w dniu 11 maja 2020 r., w warunkach pracy zdalnej, dziesięcioro uczestników z naszej szkoły (Lena Lipińska, Filip Osadnik, Paweł Morciniec, Julian Gabryś, Emilia Żak, Kinga Godula, Florian Kusz, Justyna Mikosz, Marta Mikos i Karol Czerner), którzy ukończyli pierwszy etap konkursu, uczestniczyło w Mistrzostwach Szkoły, zmagając się z testem kwalifikacyjnym. Uczniowie musieli wykazać się niebywałą wprost znajomością najdrobniejszych szczegółów książek: "Nowe przygody skarpetek ( jeszcze bardziej niesamowite)" Justyny Bednarek (klasy 1-4) i "Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek" Hanny Ożogowskiej (klasy 5-8).

      Wszyscy uczestnicy świetnie sobie poradzili z trudnymi testami. Najwięcej punktów zdobyli:

      • w kategorii klas 1-4: Lena Lipińska, Julian Gabryś i Paweł Morciniec,

      • w kategorii las 5-8: Justyna Mikosz, Florian Kusz i Karl Czerner.

      Uczniowie ci, będą reprezentować nasza szkołę w trzecim etapie konkursu – Mistrzostwach Powiatu w dnu 28 maja 2020 r.

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a za finalistów trzymamy mocno kciuki!

    • REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
     • REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

     • 18 maja 2020 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych w naszej szkole. Listy dostępne będą w sekretariacie oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

      W terminie od 18 do 22 maja 2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do klasy pierwszej w naszej szkole.

      26 maja 2020 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych w naszej szkole.

       

    • REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
     • REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • 8 maja 2020 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. Listy dostępne będą w sekretariacie oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

      W terminie od 11 do 14 maja 2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej szkole.

      15 maja 2020 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole.

     • Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

     • Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Informacja na ten temat została opublikowana na stronie MEN www.gov.pl.

      Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad do 26 kwietnia 2020 r. Po świętach wracamy do zdalnego nauczania od 15.04.2020 r.

      Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Więcej informacji na stronie:www.zus.pl

      Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

       

     • REKRUTACJA DO KLAS 1

     • Komisja rekrutacyjna po weryfikacji dokumentów ustaliła, że wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku spełniają warunki formalne i zakwalifikowała wszystkich kandydatów do klas pierwszych, których zgłoszenia zostały złożone w sekretariacie szkoły.

      O terminie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia oraz terminie  kolejnych etapów rekrutacji powiadomimy po wznowieniu działalności placówek w pełnym zakresie.

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW

     • Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne  dzieci, zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku zostaną zawieszone. W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) będą jeszcze prowadzone w placówce działania opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca, przez dwa tygodnie dzieci nie przychodzą do szkoły i przedszkola. W związku z powyższym zebrania z rodzicami, dzień otwarty i wszelkie planowane w tym terminie wydarzenia zostają przełożone. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco przez stronę www.

      Rodzicu,

      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki,
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

                                                                                                                                 Dyrektor SP nr 2 w Toszku

     • Informacja

     • W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowane w najbliższym czasie wydarzenia szkolne (konkurs wiosenno – wielkanocny, kiermasz, loteria fantowa) zostają przesunięte na termin późniejszy, o którym Państwa poinformujemy.