• Rada Rodziców

    • Skład rady rodziców:

     Anna Kałuża – przewodnicząca

     Ewa Galar – zastępca przew.

     Ewelina Dworczyk - Hajduk – skarbnik

     Monika Ćwienk, Anna Zarzycka - komisja rewizyjna

     Katarzyna Stranczyk – protokolant

              SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2   IM. G. MORCINKA W TOSZKU

      

     Szanowni Rodzice!

              Chcielibyśmy poinformować, że roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 40 zł na dziecko. Pieniądze należy wpłacać na konto Rady Rodziców:

     Bank Spółdzielczy konto nr  11 8454 1024 2008 1400 4578 0001

     W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę.

     Prosimy o dokonanie wpłat w bieżącym roku.

     Pragniemy zachęcić wszystkich bardzo serdecznie do wpłat, zebrane fundusze zostaną przeznaczone  m. in na :

     -  dofinansowanie ciekawych imprez i uroczystości

     - zaproszenie wyjątkowych gości

     - dofinansowanie  wycieczek uczniów

     - dofinansowanie  nagród w konkursach

     - dofinansowanie  nagród dla najlepszych uczniów

     Masz ciekawy pomysł na co możemy jeszcze przeznaczyć zgromadzone fundusze albo chciałbyś zgłosić problem? Napisz do nas:

     radarodzicowsp2toszek@gmail.com