• Czas pracy

    • PEDAGOG SZKOLNY
      

     PEDAGOG, LOGOPEDA
     mgr Krystyna Pandel

      

     poniedziałek 10:15 - 15:15
     wtorek 08:00 - 12:30
     środa 10:00 - 16:00
     czwartek 10:30 - 15:30
     piątek 08:00 - 12:30