• Czas pracy

    • PEDAGOG SZKOLNY
      

     PEDAGOG, LOGOPEDA
     mgr Krystyna Pandel


      

     Godziny pracy pedagoga szkolnego

      

                                  w szkole:                                                                                        zdalnie:

                              09:05 -  11:05                         PONIEDZIAŁEK                            13:15 - 15:15

                              10:30 -  12:30                          WTOREK                                      12:30  - 14:30

                              08:00 - 11:00                          ŚRODA                                          11:00  - 14:00

                              11:30  - 15:30                         CZWARTEK                                

                              09:15 - 11:15                            PIĄTEK                                         11:15 - 13:15