• Czas pracy

    • PEDAGOG SZKOLNY
      

     PEDAGOG, LOGOPEDA
     mgr Krystyna Pandel


      

     Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!

     W okresie nauki zdalnej w  razie pytań i potrzeby konsultacji zapraszam do kontaktu
     z pedagogiem szkolnym poprzez dziennik elektroniczny lub poprzez adres mailowy:
     pedagog@sptoszek.pl . Ustalimy dogodny termin i formę kontaktu (istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego lub umówienia się na spotkanie w szkole). 


     Godziny  pracy  pedagoga szkolnego:

      

     Poniedziałek          11:00 - 15:00

      

     Wtorek                  11:00 - 15:00

      

      Środa                     08:00 - 14:00

      Czwartek               11:00 - 15:00
                         
       Piątek                    11:00 - 15:00