• Czas pracy

    • PEDAGOG SZKOLNY
      

     PEDAGOG, LOGOPEDA
     mgr Krystyna Pandel


     GODZINY PRACY:

      

     PEDAGOG SZKOLNY

     mgr Krystyna Pandel

     poniedziałek 10:00 - 14:30

     wtorek 10:30 - 14:30

     środa 08:00 - 13:00

     czwartek 10:30 - 14:30

     piątek 08:00 - 12:30