• Informacja dyrektora SP nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku, na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

  Szanowni Państwo  - Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice Uczniów i Wychowanków

  • Proszę o częste, codzienne rozmowy z uczniami i wychowankami przedszkola na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (według instrukcji, zamieszczonych w toaletach) oraz ochrony (zasłaniania ust i nosa) podczas kaszlu i kichania oraz używania tylko jednorazowych chusteczek higienicznych, które po użyciu należy natychmiast wyrzucić;
  • apeluję do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i  szkoły;
  • proszę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
  • informuję ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • szkoła nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • informuję rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • informuję rodziców dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • proszę Państwa o bieżące sprawdzanie komunikatów, publicznych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.