• DYREKTOR  SZKOŁY                                           WICEDYREKTOR SZKOŁY

            mgr Agata Zawadzka                 dr inż. Agnieszka Godula