• DYREKTOR  SZKOŁY                                           WICEDYREKTOR SZKOŁY

            mgr Agata Zawadzka                                                  dr inż. Agnieszka Godula