• DYREKTOR  SZKOŁY                                           WICEDYREKTOR SZKOŁY

            mgr Agata Zawadzka                                                  mgr Justyna Obruśnik

                                                                                               dr inż. Agnieszka Godula