• DYREKTOR SZKOŁY                      WICEDYREKTOR SZKOŁY

        mgr Agata Zawadzka          mgr Małgorzata Ogonowska