• Erasmus +

     „ Europejski wymiar szkoły poprzez podniesienie kompetencji kadry  nauczycielskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka  w Toszku”

    (2018-2020)

    Projekt POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048535

     

    Cele  projektu:

    • Podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły
    • Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły
    • Realizacja mobilności zagranicznych pracowników szkoły
    • Wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu

     

    Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ze szkoleniowych wyjazdów kadry naszej szkoły.

     

    ERASMUSDAY_2019.docx