• Wielka Liga Czytelników 2017/2018

    •  

     Biblioteka szkolna zaprasza do udziału
     w Wojewódzkim Konkursie
     "Wielka Liga Czytelników"

      

     Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu wojewódzkim skierowany do uczniów szkół podstawowych.

      

     1.    Konkurs jest organizowany na dwóch poziomach: kl. 1-3 i 4-7.

     2.    Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych  i równocześnie:

     a)    promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie,

     b)   kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

     c)    rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,

     d)   promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,

     e)    promowanie twórczości dziecięcej,

     f)    rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów oraz doskonalenie zdolności językowych.

      

     Konkurs składa się z trzech etapów

     ·      pierwszy – etap szkolny:

     -          indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczej – do 25.02.2018r.

     -          test kwalifikacyjny w szkole – między 26.02.2018r. a 5.03.2018r.

     ·      drugi – półfinały powiatowe: test drużynowy – 12.04.2018r.

     ·      trzeci – finał wojewódzki: drużynowe potyczki literackie w Katowicach – 24.05.2018r.

      

     Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w bibliotece szkolnej u pani Joanny Wróblewskiej – szkolnego koordynatora konkursu

      

     W bibliotece otrzymacie wszelkie niezbędne wyjaśnienia oraz listę książek konkursowych.

      

     Książki konkursowe można wypożyczyć w szkolnej bibliotece.