• Ważna informacja!

    W związku z wprowadzeniem programu do rozliczeń iPrzedszkole ,które rozlicza również
    opłaty za obiady w stołówce szkolnej od miesiąca marzec 2023r. opłaty są podane na
    indywidualnych kontach w programie iPrzedszkole do których należało się zalogować
    w podanym wcześniej terminie. Osoby, które nie mają dostępu do kont ( link był ważny tylko
    24 h ) proszone są o kontakt w sprawie nowego nadania hasła i kwoty do zapłaty za miesiąc
    marzec 2023r. W programie należy zgłaszać wszystkie nieobecności dziecka (np. choroba,
    wyjazdy, wycieczki itp.). Odliczenia zostają naliczane według umowy:
    „Korzystający z obiadów mają prawo do odpisu za niewykorzystane obiady, pod warunkiem
    zgłoszenia tego faktu przed nastąpieniem absencji. Odpisu dokonuje się w dniach roboczych
    od dnia następnego po zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 09:00.
    Jeśli zgłoszenie zostanie dokonane po godz. 09:00 odliczenie następuje po 2 dniach. ‘’
    Bez zmian zostaje forma płatności przelewem.
    W tytule przelewu proszę umieścić  imię, nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc 03 /2023r.
    Płatność za obiady proszę wpłacić do dnia 05.03.2023r.
    Konto bankowe szkoły w : ING BANK ŚLĄSKI nr 48 1050 1298 1000 0024 3316 0757