• Płatność obiady za styczeń 2023r. wynosi 55,00 zł.
    W tytule przelewu proszę umieścić  imię, nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc 01/2023r.
    Płatność za obiady proszę wpłacić do dnia 05.01.2023r.
    Konto bankowe szkoły w : ING BANK ŚLĄSKI nr 48 1050 1298 1000 0024 3316 0757