• Czas pracy

    • PEDAGOG SZKOLNY
      

     PEDAGOG, LOGOPEDA
     mgr Krystyna Pandel

      

      

     tel.: 32 462 34 85


      

     GODZINY PRACY:

     PEDAGOG SZKOLNY

     mgr Krystyna Pandel

     poniedziałek 10:30 - 15:00

     wtorek 10:30 - 14:30

     środa 08:00 - 12:30

     czwartek 10:30 - 14:30

     piątek 08:00 - 13:00