• Zad.1.2.1

    Ze względu na przeniesienie lekcji do Internetu zajęcia dotyczące znaczenia restytucji starych odmian drzew owocowych zostały przeprowadzone online.

    Tematy wykładu:

    1. Bioróżnorodność przyrodnicza

    a. definicja

    b. przykłady

    c. znaczenie

    d. występowanie w naturze

    - sad przykościelny

    -roślinność Beskidu Śląskiego

    - sad poszpitalny

    -las toszecki

    2. Wycieczka w teren - poszukiwanie drzew owocowych dziko rosnących w naszej miejscowości

    3. Dyskusja na temat siedlisk drzew owocowych w naszej okolicy

    4. Zajęcia praktyczne

    a. rozpoznawanie gatunków jabłek dostępnych w sklepach

    b. rozpoznawanie drzew owocowych w naturze

    c. rozmowa z rodzicami i lokalnymi ogrodnikami na temat uprawy drzew owocowych - dyskusja w klasie

    d. warsztaty kulinarne - wykonanie dań z wykorzystaniem owoców

    Uczniowie zostali zapoznani z tematyką na podstawie prezentacji Power Point, po czym wzięli aktywny udział w dyskusji. Jako że mieszkamy w małej rolniczej miejscowości uczniowie mają dość dużą wiedzę na temat ogrodnictwa - większość z nich mieszka w otoczeniu ogrodów, posiadają ogródki działkowe lub odwiedzają rodzinę na przydomowych ogródkach. Część doświadczeń zdobyli pracując w ogrodzie szkolnym. Uczniowie wiedzą jak przygotować ekologiczną odżywkę z pokrzywy, czym zabezpieczyć grządki przed mrówkami i jak właściwie przywiązać krzyki i drzewka do podpórek zabezpieczającymi przed wiatrem.

    Dzięki zajęciom w terenie z lokalnym leśniczym uczniowie zapoznali się z tematem bioróżnorodności na przykładzie lasu. Zdobytą wiedzę starali się wykorzystać podczas burzy mózgów dotyczących wyboru gatunków drzew do naszego sadu.

    W szkole prowadzimy własny kompostownik skąd pozyskujemy żyzną ziemię do upraw ogrodniczych, ale i roślin doniczkowych którymi obstawiony jest każdy szkolny parapet.

    Klasy młodsze prowadzą eksperymenty biologiczne polegające na sadzeniu pestek lub ziaren. Dzięki temu mamy w szkole awokado, fasolki, rzeżuchę, jabłonki.

    W celu utrwalenia wiedzy uczniowie wykonali zadania dostępne na platformach edukacyjnych online.