• Zad.1.3.2

     Biorąc pod uwagę umiejscowienie naszego ogrodu wybraliśmy dwa gatunki wiśni: Szklanka polska i Łutówka. Wydaje nam się, iż doskonale będą się uzupełniać. Są to stare odmiany wiśni, samopylne i odporne na mróz. Drzewa zostaną posadzone na miejscu dawnego arboretum oraz między skrzydłami budynku szkoły przy szkolnym ogródku warzywno-owocowym. Ponadto wokół sadu zostaną posadzone łąki kwietne, aby zwiększyć obecność owadów na naszym terenie oraz zapylenie roślin.

     Sad i ogród ma być miejscem pracy, nauki i relaksu uczniów Szkoły Podstawowej, ale także społeczności szkolnej, tj. rodzin, przyjaciół, pracowników. Dlatego ze środków pozyskanych w innych projektach zamierzamy zorganizować miejsce odpoczynku podczas przerw śródlekcyjnych i miejsce na grill z infrastrukturą.

     Plony z sadu i ogródka zostaną wykorzystane podczas pikników i zajęć dydaktycznych.