• Dyrekcja Szkoły

    •  
            DYREKTOR  SZKOŁY                                           WICEDYREKTOR SZKOłY

         mgr Agata Zawadzka                                                  mgr Justyna Bem-Kotlarz

                                                        tel: 032/ 233 43 14