• Wiosenne zmagania z językiem mniejszości

      30.04.2019

      Wiosna to radosna i kolorowa pora roku, która przynosi ze sobą wiele zmian. 4 kwietnia uczniowie klasy 2b oraz 3b uczestniczyli w wiosennych warsztatach w zakresie języka mniejszości. Pod hasłem ,,Der Frühling ist da” wychowawczynie, pani Ewelina Wojewodzic oraz pani Agata Kostrzewska przybliżyły uczniom słownictwo związane z pogodą i zmianami zachodzącymi w przyrodzie wiosną. Dzieci wykonywały szereg zadań metodą stacji. Nie zabrakło też gier i zabaw utrwalających tematykę warsztatów. Jednym słowem było bardzo ciekawie i wesoło.  

     • „Od srebrnika do blika”

      17.04.2019

      8 kwietnia rozpoczęliśmy realizację projektu wolontariackiego w ramach konkurs „Dobry Pomysł”. Z inicjatywy Pani Grażyny Kopytko – pracownika Banku Śląskiego ING, oraz we współpracy z dyrekcją i nauczycielami naszej szkoły Panią Kupczyk i Panią Golą w listopadzie 2018 roku powstał projekt „Od srebrnika do blika”, który po wygranym konkursie został całkowicie sfinansowany przez Fundację ING Dzieciom.

      W ramach tego projektu w poniedziałek 8 kwietnia odbyły się zajęcia z wolontariuszami Banku ING, na których uczniowie klas dwujęzycznych 4c, 5c i 6c mieli okazję poznać formy oszczędzania, przybliżyć tematykę bankowości, zaprojektować i wykonać kartę do bankomatu oraz zaplanować swój budżet domowy. Na zakończenie każdy z uczestników spisał swoje prywatne propozycje oszczędzania, a ostatniego dnia szkoły będzie mógł sprawdzić, co z założeń udało mu się zrealizować.

      11 kwietnia w ramach drugiego dnia projektu została zorganizowana wycieczka do Tarnowskich Gór. Przed wyjazdem spotkaliśmy się jednak w szkolnej stołówce na wspólnym śniadaniu. W miłej atmosferze zrobiliśmy kanapki i wspólnie zjedliśmy posiłek. Resztę prowiantu zabraliśmy w podróż. Uczniowie w towarzystwie wychowawców oraz wolontariuszy Banku ING mieli okazję zwiedzić Kopalnię Srebra, która w roku 2017 wpisana została na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedziliśmy również Sztolnię Czarnego Pstrąga, czyli podziemną Wenecję, gdzie na głębokości 30 m pod ziemią przy świetle lamp karbidowych mieliśmy okazje przepłynąć łodziami najdłuższy w Polsce odcinek 600 metrów oraz podziwiać podziemny świat tarnogórski.

      Projekt „Od srebrnika do blika” okazał się strzałem w dziesiątkę. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.

     • Szanowni Rodzice

      05.04.2019

      W związku z rozpoczynającym się w dniu 8 kwietnia 2019 r. strajkiem pracowników Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku , informuję, że w czasie akcji protestacyjnej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły. Podczas strajku będą organizowane tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 15:30.

      Dzieciom przebywającym w szkole i korzystającym ze stołówki, będą wydawane obiady.

      Szanowni Państwo, wszyscy mamy nadzieję, że strony konfliktu dojdą do porozumienia i strajk zostanie odwołany. O aktualnej sytuacji będziemy informowali na bieżąco.

      Z poważaniem
      Agata Zawadzka
      Dyrektor SP im. Gustawa Morcinka w Toszku

     • Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem

      05.04.2019

      Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

      Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

      W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

      Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

      Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

      Rodzic jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

      Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku. Rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

      1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
      2. art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
      3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
      4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
      5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
      6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
     • „W drodze do niepodległości” z wizytą w SP im. G. Morcinka w Toszku

      07.04.2019

      W dniu 1 kwietnia 2019r. odbyła się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”. Wystawa zorganizowana w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

      Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.

      Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.

      Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceburmistrz Toszka, p. Piotr Kunce, przewodniczący Rady Miasta w Toszku, p. Tadeusz Kobiernik, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, p. Magdalena Krzepisz, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły, p. Aleksandra Osadnik, Przedstawiciel IPN w Katowicach, p. Adam Lisek oraz dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy Toszek.
      Organizacji wystawy towarzyszyły:

      - konkursy historyczne związane z tematyką odzyskania niepodległości,

      - śpiewy pieśni legionowych w wykonaniu chóru szkolnego,

      - przedstawienie „Żołnierze wyklęci”,

      - prezentacji inicjatyw podjętych przez SP im. G. Morcinka w Toszku z okazji odzyskania niepodległości

      - prelekcja pracownika IPN pt.: „Ojcowie Niepodległości”.

      Wystawa będzie dostępna dla szkół i mieszkańców gminy Toszek do 5 kwietnia 2019r.

    • „Dobrze Cię widzieć”
     • „Dobrze Cię widzieć”

      05.04.2019

      W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć” realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga”. Celem akcji jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków z udziałem uczniów. Głównym organizatorem kampanii jest Fundacja Narodowy Dzień Życia. 

      W związku z powyższą kampanią uczniowie kl. I - VI uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W trakcie zajęć wykorzystano serię zabawnych kreskówek, które pokazywały jak właściwie należy zachowywać się na drodze oraz zachęcały do używania elementów odblaskowych po zmroku. Dzięki tym zajęciom zarówno młodsze, jak i starsze dzieci miały okazję doskonalić swoje umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

      Ponadto wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe oraz „ściągawkę” w formie planu lekcji, informującą pieszych o siedmiu podstawowych zasadach zachowania się na drodze.

      7 odblaskowych rad drogowych:

      1. Noś kamizelki odblaskowe lub inne elementy odblaskowe w warunkach niedostatecznej widoczności.
      2. Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a jak ich nie ma to z pobocza. Dopiero jeśli nie ma pobocza, albo czasowo nie można z niego korzystać, możesz korzystać z jezdni.
      3. Ale pamiętaj: idź jak najbliżej krawędzi i ustępuj miejsca nadjeżdżającemu samochodowi.
      4. Jeśli idziesz poboczem lub jezdnią, to idź lewą stroną drogi, tak żebyś widział nadjeżdżający samochód. Jeśli idziesz z kolegą lub koleżanką, to idź jeden za drugim.
      5. Z drogi dla rowerów korzystaj tylko jak nie ma chodnika lub pobocza. Na drodze dla rowerów powinieneś ustąpić rowerzyście. Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych.
      6. Nie wchodź na jezdnię tuż przed pojazdem. Jeśli nadjeżdżający samochód jedzie szybko lub jest blisko – zaczekaj aż przejedzie.
      7. Nie przekraczaj jezdni w miejscu niedozwolonym i pamiętaj by nie wchodzić na jezdnię przy czerwonym świetle.

      A Ty świecisz przykładem? Nosisz odblaski?

       

     • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

      04.04.2019

      Dnia 2 kwietnia 2019 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej to okazji uczniowie klas III uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez Panią doktor Magdalenę Turek-Rakowską, która w ciekawy i przystępny sposób przybliżyła dzieciom tematykę autyzmu. Uczniowie ubrani w stroje w kolorze niebieskim solidaryzowali się z osobami chorymi na autyzm.

     • Szanowni Rodzice

      03.04.2019

      Na podstawie informacji uzyskanej ze strony związków zawodowych o przystąpieniu pracowników Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników oświaty. 

      Informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. może wystąpić konieczność całkowitego lub częściowego zamknięcia szkoły. Jednocześnie zapewniam, że będziemy Państwa informować, jeśli sytuacja ulegnie zmianie (ogłoszenie w szkole, indywidualna informacja przekazywana rodzicom, strona internetowa szkoły).

       

      Informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkól i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

      https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. Gustawa Morcinka w Toszku

      Agata Zawadzka