• REKRUTACJA DO KLAS 1

     • Komisja rekrutacyjna po weryfikacji dokumentów ustaliła, że wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku spełniają warunki formalne i zakwalifikowała wszystkich kandydatów do klas pierwszych, których zgłoszenia zostały złożone w sekretariacie szkoły.

      O terminie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia oraz terminie  kolejnych etapów rekrutacji powiadomimy po wznowieniu działalności placówek w pełnym zakresie.

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW

     • Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne  dzieci, zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku zostaną zawieszone. W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) będą jeszcze prowadzone w placówce działania opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca, przez dwa tygodnie dzieci nie przychodzą do szkoły i przedszkola. W związku z powyższym zebrania z rodzicami, dzień otwarty i wszelkie planowane w tym terminie wydarzenia zostają przełożone. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco przez stronę www.

      Rodzicu,

      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki,
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

                                                                                                                                 Dyrektor SP nr 2 w Toszku

     • Informacja

     • W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowane w najbliższym czasie wydarzenia szkolne (konkurs wiosenno – wielkanocny, kiermasz, loteria fantowa) zostają przesunięte na termin późniejszy, o którym Państwa poinformujemy.

     • Zapobiegamy chorobom! Dlatego uczymy się prawidłowo myć ręce.

     • GMINNE ZAWODY W PIŁCE SIATKOWEJ

     • 17 oraz 18 lutego 2020 r. w Kotulinie odbyły się MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE SIATKOWEJ dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszego dnia odbyły się rozgrywki dla uczniów klas 6 i młodszych.

      Uczniowie naszej szkoły w wyniku rywalizacji zajęli:

      I miejsce dziewczęta, które będą reprezentowali gminę Toszek podczas zawodów powiatowych w Pyskowicach w marcu 2020r. - skład drużyny: K.Bytomski, W.Bem, A.Golisz, A.Guzdek, A.Hynowska, O.Hynowska, E.Jachimczuk, Z.Rams, J.Skandy, J.Wypich.

      II miejsce chłopcy - skład drużyny: N.Cuber, W.Czapla, K.Kopel, M.Kopytko, F.Kusz, N.Mendla, W.Pondo, Ł.Popek, K.Wierzbicki, F.Wycisk.

      Drugiego dnia rywalizowali uczniowie klas 7 i 8. Drużyna dziewcząt z naszej szkoły zdobyła

      IV miejsce - w składzie: E.Awramienko, S.Jensz, D.Klak, M.Kowalewska, W.Maicher, M.Mikos, K.Morciniec, W.Ziob, natomiast drużyna chłopców,

      III miejsce - w składzie: D.Baranek, T.Bieniek, D.Bytomski, G.Bytomski, M.Dworczyk, M.Jendrysik, M.Klonek, O.Mysza, P.Witek.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.