• Deutsch AG

      22.01.2023

      We wrześniu 2022r. ruszyła w naszej szkole kolejna edycja projektu “Deutsch AG”. Projekt “Deutsch AG” skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, w których w VI klasie nauczany był język niemiecki jako język mniejszości narodowej. W ramach projektu chętni uczniowie klas ósmych (w tej edycji-kl. VIIIa, VIIId ) uczestniczyli w dodatkowych lekcjach języka niemieckiego. Dzięki udziałowi w zajęciach językowych dzieci mogły polepszyć swoją znajomość języka oraz poznać nowe ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów niemieckojęzycznych. Uczniowie nie tylko powtarzali zagadnienia gramatyczne czy leksykalne, ale również poszerzali swoją wiedzę kulturoznaw. Jak podkreślają uczniowie klas ósmych na zajęciach Deutsch AG panuje zawsze serdeczna atmosfera. Po feriach zimowych znowu się spotykamy, tym razem w wiosennej edycji projektu !

    • DYŻUR FERYJNY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
     • DYŻUR FERYJNY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      03.01.2023

      Informujemy, że nasz oddział przedszkolny w okresie ferii pełni dyżur od 23 do 27.01.2023 r.

      Zgłoszenia dziecka dokonujemy w sekretariacie w terminie  do  13 stycznia 2023 r.

      Opłatę za pobyt dziecka w okresie ferii należy uiścić najpóźniej dnia 17 stycznia 2023r.

      Rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki składają:

      • deklarację pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w okresie ferii w roku szkolnym 2022/2023 

      natomiast rodzice dzieci z innych placówek składają dokumenty: 

      • deklarację pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w okresie ferii w roku szkolnym 2022/2023,
      • oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka.

      Przyjęcie dziecka będzie realizowane do wyczerpania miejsc w placówce.

      Deklarację feryjną, oświadczenie do odbioru dziecka oraz Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie przerw w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych można znaleźć poniżej: