• INFORMACJA
     • INFORMACJA

      07.09.2023

      Opłata za obiady wrzesień 2023r. – 75,00zł 

      Dzieci, które złożyły podpisaną deklarację + klauzulę jedzą obiady od dnia 11.09.2023r

       

      Należność, zgodną z wyliczeniem za dany okres, wpłaca się:

      Przelewem na konto bankowe szkoły w: ING Bank Śląski nr 48 1050 1298 1000 0024 3316 0757

      Na dowodzie wpłaty koniecznie jest podanie IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA  korzystającego
      z obiadów  (nie rodzica/opiekuna), KLASY do której uczęszcza, oraz MIESIĄCA za jaki posiłki są opłacone.

       

      Wszelkich informacji udzieli osobiście, telefonicznie (032/233 43 14), poprzez e-dziennik Intendent - Justyna Riedel, e-mail: intendent@sptoszek.pl

     • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

      04.09.2023

      4 września odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024, na której zjawili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez klasy 5a i 5b. Szczególne słowa Pani Dyrektor Agata Zawadzka skierowała do najmłodszych rozpoczynających naukę w naszej szkole. Wszystkim uczniom życzyła wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Pani Dyrektor przypomniała również o dwóch nadchodzących ważnych wydarzeniach dla życia szkoły, którymi będą nadanie sztandaru i obchody 60-lecia szkoły. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

     • ŚLUBOWANIE I PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

      04.09.2023

      4 września 2023 r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego, w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Na tę ważną uroczystość przybyli nie tylko rodzice, ale również dziadkowie,
      wujkowie i ciocie. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie powtarzając słowa przysięgi. Po ślubowaniu nastąpił akt pasowania. Dyrektor szkoły pani Agata Zawadzka specjalnym ołówkiem pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia naszej szkoły. Na koniec nadszedł najmilszy moment – wręczanie prezentów. Dzieci otrzymały słodkie tyty, zawieszki i pamiątkowe dyplomy. Na ich głowach pojawiły się niebieskie birety.

      Drodzy Pierwszoklasiści! Powodzenia, samych sukcesów, ciekawości świata i radości ze zdobywania wiedzy !!!