• Kółko informatyczne
    • Zajęcia kółka informatycznego
     dla uczniów kl. II b
     odbywają się w środę w godz. 13.20 - 14.10

     Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.


     Cele edukacji informatycznej w kl. I –III:

     • Wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia. 
     • Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej.
     • Kształcenie elementarnych umiejętności posługiwania się komputerem.
     • Zapoznanie ucznia z podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki.
     • Stosowanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze.
     • Ukazywanie różnorodnych zastosowań komputera w życiu codziennym.
     • Doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz wypowiadania się w piśmie.
     • Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
     • Poznanie podstawowych zasad komunikowania się z innymi osobami w szkole.
     • Kształtowanie szacunku do własności intelektualnej.