• Plan zajęć lekcyjnych

    • PLAN ZAJĘĆ KLASY 2C
     2008/09

     Lp

     Poniedziałek

     Wtorek

     Środa

      

     Czwartek

     Piątek

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     Zaj. zint. 8

     Zaj. zint. 8

     J. angielski 1

     Zaj. zint 10

     Zaj. ruchowe 9 Jęz. niem  1

     Zaj. zint 8

     Zaj. zint 8

     Zaj. zint.8

     Religia 0

     Zaj.zint.14

     Zaj. ruchowe 9

     ----------------

     J.angielski 2

     Zaj. zint 19

     Zaj. zint. 19

     Zaj. zint. 18

      

     Jęz niem  6

     Jęz. niem. 6

     Ścieżka reg. 20

     Zaj. ruch. s.g

     Zaj. zint. 8

     Zaj. zint  8

     Zaj. zint. 8

     Zaj. zint. 8

     Zaj. zint. 8

     Religia  8

      

     8.00-13.20

     8.00-13.20

     8.50-12.20

     8.00-13.20

     8.00-11.20