• Erasmus + "Recykling dla życia"

     Kalendarium

      

     Marzec 2020 r.

     W marcu uczniowie otrzymali dane uczniów, których będą gościć w swoich domach podczas spotkanie w Toszku. Zaczęły zawiązywać się znajomości przez Internet jeszcze przed ich przyjazdem.

     Zakończyliśmy również projekt na etwinngu wypełniając ankietę ewaluacyjną.

     Niestety koniec miesiąca przerwał działania przygotowawcze i w związku z epidemią byliśmy zmuszeni przełożyć wizytę w Polsce na okres późniejszy.

     Luty 2020 r.

     Nauczycielki przyrody i biologii przeprowadziły prezentacje na temat odnawialnych źródeł energii. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach oraz dzielili się swoją wiedzą i pomysłami na przetwarzanie śmieci.

          

      

     recycling_ang.pptx

     Styczeń 2020 r.

     W styczniu w ramach projektu uczniowie wykonali ulotki informujące o odnawialnych źródłach energii. Regularnie dokarmiano dżdżownice oraz rozpoczęto przygotowania do przyjazdu szkół partnerskich.

     Grudzień 2019 r.

     Spotkanie w Hiszpanii

     W dniach 24- 30 listopada 2019 r. reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Toszku: Alicja Guzdek, Klaudia Bytomski, Weronika Sacher, Ryszard Wiśniewski, Martyna Kowalewska i Wojciech Pondo oraz nauczyciele: koordynator projektu Magdalena Rychalska i Renata Swolany wzięli udział w spotkaniu roboczym w Torrent w Hiszpanii. Gościła nas szkoła El Moly. Duże wrażenie wywarli na wszystkich serdeczni ludzie oraz wizyta u burmistrza Torrent, gdzie uczestnicy projektu zostali miło przyjęci i powitani przez władze miasta.

     Uczniowie w trakcie wizyty przedstawili prezentacje multimedialne o swoich krajach i szkołach, wraz z nauczycielami uczestniczyli w licznych warsztatach ekologicznych, budowali samochody-zabawki napędzane powietrzem, poznawali odnawialne źródła energii pozyskiwanej ze słońca, zwiedzali gaje pomarańczowe, mandarynkowe, pola ryżowe i park krajobrazowy, uczestniczyli w otwarciu parku oliwnego, brali udział w zajęciach szkolnych i warsztatach kulinarnych. Mieli także możliwość poznania tradycji, zwyczajów, historii oraz kultury regionu Walencji dzięki zakwaterowaniu w rodzinach swoich hiszpańskich kolegów. Nawiązali przyjazne relacje z rówieśnikami, ich rodzicami i nauczycielami.

      To był tydzień pełen emocji, niezwykłych wrażeń i nowych doświadczeń, które pozwolą wrócić do realizacji zadań projektowych w szkole ze zdwojoną energią.

      

     Listopad 2019 r.

     Spotkanie w Turcji

     W dniach 27.10. - 2.11.19. odbyło się pierwsze spotkanie projektowe – robocze wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie “ Recykling dla życia”.

     Uczestnikami tej grupy są: Hiszpania, Portugalia, Sycylia, Turcja, która jest koordynatorem całego projektu. Spotkanie to miało miejsce w Istanbule. Wzięły w nim udział również koordynator ze Szkoły Podstawowej nr2 w Toszku pani Magdalena Rychalska oraz pani Monika Pondo.

     Celem wizyty było omówienie i przedstawienie planów działania na najbliższe dwa lata trwania projektu. Kolejne spotkanie odbędzie się w Hiszpanii w dniach 24.11.- 30.11.19., w którym wezmą udział już uczniowie.

     Październik 2019 r.

     p. M. Jaskólska przeprowadziła wykład dla uczniów na temat materiałów organicznych i recyklingu. Z okazji Dni Erasmusa+ przygotowano prezentacje dla uczniów klas IV - VII oraz warsztaty recyklingowe dla klas I-III oraz przedszkola. Podczas konsultacji z rodzicami poinformowano opiekunów o idei projektu oraz skompletowano dokumentację projektową. Koordynatorka i księgowa uczestniczyły w szkoleniu na temat prowadzenia projektu.

      

     Wrzesień 2019 r.

     Koordynatorka szkolna podjęła szereg działań formalnych. Uczniowie klasy integracyjnej pod opieką p. K. Jendrysik wykonali torby z materiałów recyklingowych.

      

     Sierpień 2019 r.

     Otrzymaliśmy informację o zgodzie na finansowanie projektu.

      

     Czerwiec 2019 r.

     p. M. Jaskólska przygotowała prezentację dla uczniów na temat świadomości recyklingowej.

     Okres wakacji upłynął na zbieraniu materiałów z recyklingu dla przyszłych działań.

      

     Maj 2019 r.

     p. Adam Nowak i p. Aleksandra Kupczyk przeprowadzili doświadczenie prezentujące kiełkowanie na czystej i zanieczyszczonej glebie. Doświadczenie wywołało żywe zainteresowanie wśród uczniów.

      

     Kwiecień 2019 r.

     Uczniowie przystąpili do konkursu na plakat naszej szkoły. Powstały nawet makiety. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

      

     Marzec 2019 r.

     Ogłoszono konkurs na  logo projektu. Uczniowie chętnie przygotowali prace, które następnie zostały nagrodzone.

      

     Luty 2019 r.

     Nauczyciel j. ang. M. Rychalska dzięki platformie etwinning podjęła współpracę z koordynatorem tureckim projektu panią Elvin ÖKTEN BAHALI. Podjęto działania zmierzające do finalizacji projektu i przedstawienia go komisji. O propozycji podjęcia współpracy zostali poinformowani nauczyciele naszej szkoły i poproszeni o podjęcie pracy na rzecz projektu.