• Erasmus + "Recykling dla życia"

     Kalendarium

      

     Październik 2019 r.

     p. M. Jaskólska przeprowadziła wykład dla uczniów na temat materiałów organicznych i recyklingu. Z okazji Dni Erasmusa+ przygotowano prezentacje dla uczniów klas IV - VII oraz warsztaty recyklingowe dla klas I-III oraz przedszkola. Podczas konsultacji z rodzicami poinformowano opiekunów o idei projektu oraz skompletowano dokumentację projektową. Koordynatorka i księgowa uczestniczyły w szkoleniu na temat prowadzenia projektu.

      

     Wrzesień 2019 r.

     Koordynatorka szkolna podjęła szereg działań formalnych. Uczniowie klasy integracyjnej pod opieką p. K. Jendrysik wykonali torby z materiałów recyklingowych.

      

     Sierpień 2019 r.

     Otrzymaliśmy informację o zgodzie na finansowanie projektu.

      

     Czerwiec 2019 r.

     p. M. Jaskólska przygotowała prezentację dla uczniów na temat świadomości recyklingowej.

     Okres wakacji upłynął na zbieraniu materiałów z recyklingu dla przyszłych działań.

      

     Maj 2019 r.

     p. Adam Nowak i p. Aleksandra Kupczyk przeprowadzili doświadczenie prezentujące kiełkowanie na czystej i zanieczyszczonej glebie. Doświadczenie wywołało żywe zainteresowanie wśród uczniów.

      

     Kwiecień 2019 r.

     Uczniowie przystąpili do konkursu na plakat naszej szkoły. Powstały nawet makiety. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

      

     Marzec 2019 r.

     Ogłoszono konkurs na  logo projektu. Uczniowie chętnie przygotowali prace, które następnie zostały nagrodzone.

      

     Luty 2019 r.

     Nauczyciel j. ang. M. Rychalska dzięki platformie etwinning podjęła współpracę z koordynatorem tureckim projektu panią Elvin ÖKTEN BAHALI. Podjęto działania zmierzające do finalizacji projektu i przedstawienia go komisji. O propozycji podjęcia współpracy zostali poinformowani nauczyciele naszej szkoły i poproszeni o podjęcie pracy na rzecz projektu.