• Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

    • W nowym roku kalendarzowym nasza szkoła wzbogaciła się o kolejne stanowiska komputerowe dla uczniów. W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  -  Internetowe centrum informacji multimedialnej” edycja 2007 biblioteka szkolna otrzymała  4 stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem multimedialnym oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka).

     Dzięki Internetowemu  Centrum Informacji Multimedialnej biblioteka może efektywniej wspomagać dydaktykę szkolną w zakresie potrzeb ucznia i nauczyciela.

     Nowe komputery służą  przede wszystkim do celów edukacyjnych. Uczniowie mogą poszukiwać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi.  Mogą także w chwilach wolnych od zajęć lekcyjnych miło spędzić czas, przejrzeć internetowe strony, korzystając ze stworzonego przez panią Joannę Wróblewską „Katalogu ciekawych i bezpiecznych stron dla dzieci” i zagrać w gry edukacyjne.
     Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej stwarza wiele możliwości poznawczych. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad zachowania i użytkowania, które nie uszkodzą oprogramowania i sprzętu. Dokładne informacje dotyczące korzystania z komputerów znajdują się w regulaminie, z którym każdy użytkownik powinien się zapoznać i którego bezwzględnie należy przestrzegać.