• „Dobroć jest cichym czynieniem tego,
     o czym inni głośno mówią
    ”.
                                                                                / Friedl Beutelroch/

     

    W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w akcji „Kalendarz w każdej klasie” na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Każdy zespół klasowy, który  postanowił  wykorzystać  kalendarz w swojej sali, zebrał na zasadzie wolnych datków kwotę 10 zł na rzecz hospicjum. Chętni uczniowie przygotowali prace na konkurs plastyczny, którego celem jest  uwrażliwienie  na pomoc drugiemu człowiekowi oraz zainteresowanie  formą pomocy, jaką jest wolontariat.