• W okresie nauki zdalnej kontakt z:
    - pedagogiem szkolnym
    - logopedami
    - nauczycielami rewalidacji, socjoterapii
    - doradcą zawodowym
    możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny.

    Wyżej wymienieni specjaliści pracują zdalnie, prowadzą konsultacje , udzielają porad i informacji. 
    Godziny konsultacji:

    poniedziałek  08:00 - 09:00
    środa             15:00 - 16:00

    czwartek        08:00 - 09:00