• Szkolny zestaw podręczników 2023/2024

   • Szanowni Rodzice

    W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas I-III i IV-VIII będą korzystać z bezpłatnych podręczników.

    Podręczniki i ćwiczenia będą zakupione przez szkołę w ramach dotacji z budżetu państwa i będą wypożyczane uczniom z biblioteki szkolnej.

    Rodzice uczniów zakupują jedynie podręczniki do nauki religii i języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego.

    Poniżej przedstawiamy listę podręczników.