• W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w bardzo ciekawym projekcie Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. To kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli, która została przygotowana przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA” a współfinansowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości. Twórcy projektu uważają, że młodzi ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów mają poczucie własnej godności i godności drugiej osoby. Pierwszym etapem tego interesującego społecznie  przedsięwzięcia będzie nauczenie młodzieży odróżnienie prawdziwych, wartościowych postaw ludzkich od różnego rodzaju internetowych pseudo idoli czy celebrytów. W dobie gdy większość młodych ludzi spędza wiele czasu w wirtualnym świecie nie jest to zawsze proste i jednoznaczne. Mamy nadzieję, że program ten przyniesie zamierzone efekty.

         

        https://autorytet.org